Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Poniżej udostępniamy do pobrania dwa ważne dokumenty:

  • Uchwała nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018. Dotyczy ona zmiany w uchwale w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych. [pobierz pdf]
  • Załącznik do uchwały nr 334 [pobierz pdf]