Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia

organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pielęgniarek, położnych i innych pracowników wykonujących zawód medyczny.

W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in. aspekty medyczne, etyczno-prawne, psychospołeczne, ekspozycję zawodową na HIV i postępowanie poekspozycyjne, epidemiologię , seksuologię oraz wybrane elementy uzależnień.

Szkolenia o tematyce HIV/AIDS dla różnych grup zawodowych organizujemy od 2000 r. w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00129/2009.

W naszej tegorocznej ofercie znajdują się 3-dniowe szkolenia (20 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 10 godzin warsztatów) w terminach: 2 – 4 września 2019 r, 23 – 25 września 2019 r oraz 14 – 16 października 2019 r.

Szkolenia odbędą się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin–Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych i wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Istnieje możliwość, za dodatkową dopłatą, zakwaterowania w pokojach jednoosobowych, w miarę wolnych miejsc w ośrodku szkoleniowym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Informacje dotyczące szkolenia i druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.reshumanae.org.pl