Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

I Konferencja Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Concordia Design w Poznaniu.

Poświęcona będzie planowaniu diety i suplementacji witaminowej u kobiet w ciąży. Spotkanie adresowane jest do zarówno do lekarzy, w tym szczególnie położników, jak również do farmaceutów, położnych i dietetyków. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych standardów postępowania w zakresie prawidłowego żywienia w ciąży oraz rekomendacji dotyczących suplementacji ciężarnych.

 

Wiodącymi tematami będą:

•    foliany i cholina w prawidłowym rozwoju ciąży

•    nutrigenomika a zdrowie ciężarnych

•    programowanie wewnątrzmaciczne

•    suplementacja witaminowa ciężarnych

•    wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka

•    gospodarka żelazem w ciąży

•    karmienie piersią a dieta

•    współzależność diety i potencjału genetycznego człowieka w życiu wewnątrzmacicznym

 

W gronie Wykładowców znajdują się:

Dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

Dr hab. n. med. Agata Chmurzyńska

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Dr n. med. Krzysztof Kamiński

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Dr n. med. Radzisław Mierzyński

Prof. dr hab. n. med. Beata Pięta

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski

Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Dr hab. n. med. Hubert Wolski

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka
Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji: www.zywieniekobiety.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje oraz program.

Do pobrania: Program Konferencji [PDF]