Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

UWAGA! nowy Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

UWAGA!

Z dniem  1 sierpnia 2019 roku  Uchwałą Nr 44/VII/2019 ORPiP w Jeleniej Górze wprowadza się w życie nowy Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, który jest dostępny wraz z nowym wnioskiem  w zakładce : Do pobrania.