Szanowni Państwo, w imieniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”,
serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Opieka
długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” online. Konferencja została
objęta patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.opiekadlugoterminowa2020.pl

W ramach konferencji, w ciągu trzech dni (25 – 27 listopada) odbędzie
się sześć interaktywnych debat (trzy poranne i trzy popołudniowe):

  • DEBATA 1: Koronawirus w opiece długoterminowej. W poszukiwaniu optymalnej strategii na przyszłość – 25.11.2020, godz. 10:00 – 12:00
  • DEBATA 2: Koordynowana opieka długoterminowa – czy zmarnowaliśmy ostatnie 12 miesięcy? – 25.11.2020, godz. 13:00 – 15:00
  • DEBATA 3: Innowacyjne produkty w opiece długoterminowej oraz instytucjonalnej – czy to się opłaca? – 26.11.2020, godz. 10:00 – 12:00
  • DEBATA 4: Żywienie w opiece długoterminowej – jakie rozwiązania są najlepsze? – 26.11.2020, godz. 13:00 – 15:00
  • DEBATA 5: Pozaszpitalna wentylacja mechaniczna – czy dobrze już było?27.11.2020, godz. 10:00 – 12:00
  • DEBATA 6: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej – pusty slogan czy strategiczny cel rządu? – 27.11.2020, godz. 13:00 – 15:00

Interaktywna transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na
dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej
www.opiekadlugoterminowa2020.pl.

———————————————————
KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM
Związek Stowarzyszeń zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000659917
Biuro Koalicji:
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel.: +48 22 279 49 02
www.niesamodzielnym.pl