Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Opinia - Siatki Centylowe

Sz. Pani Elżbieta Słojewska-Poznańska
Przewodnicząca Jeleniogórskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.


W odpowiedzi na pytanie dotyczące siatek centylowych w porozumieniu z Panią Krystyną Piskorz-Ogórek – Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  proponuję :
1. Dla niemowląt i  dzieci do 5 roku życia – siatki wzrastania WHO ( strona internetowa www.who.int/childgrowth/en/.  lub www.ptzkd.org
2. U dzieci powyżej 3 roku życia - siatki centylowe  OLAF www.ptzkd.org
3. Można też korzystać z siatek centylowych przygotowanych przez IMiD w Warszawie, które zostały opracowane w 1999 r. w wyniku badań dzieci warszawskich. To właśnie te siatki (wzrost, masa ciała i obwód głowy) możesz znaleźć najczęściej w książeczkach zdrowia.
3. Do oceny dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z cechami dystrofii wewnątrzmacicznej – wykorzystuje się siatki centylowe zależne od ich wieku płodowego. W ocenie rozwoju somatycznego powinno się je stosować przez pierwsze 3 lata życia.
4. Dostępne są także siatki  centylowe dla dzieci z różnymi chorobami czy wadami genetycznymi.
Wnioski:
Na podstawie dostępnej literatury wynika , że można dokonać wyboru siatki centylowej dla danej grupy wiekowej dzieci , najważniejsze jest jednak  stosowanie tej samej siatki przez lekarza pediatrę oraz pielęgniarkę, a także nie zmienianie przyjętej wcześniej siatki centylowej . Decyzję w sprawie stosowania danej siatki centylowej moim zdaniem powinien podjąć lekarz. Istotne jest również wpisywanie w dokumentacji medycznej dziecka wg jakiej siatki centylowej oceniany jest rozwój dziecka.

Proponuję sięgnąć na stronę Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci , tam w zakładce " standardy, zalecenia" i dalej w "zaleceniach" są siatki centylowe z 2013 r. Źródło to " Standardy Medyczne , Pediatria, 2013 r. nr 1., Tom 10, suplement 1. adres strony: www.ptzkd.orgZ poważaniem,


Dorota Milecka
Konsultant woj. w dziedzinie piel. pediatrycznego