Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Składka dla osób prowadzących indywidualną bądź grupową praktykę zawodową, a także członków wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

Od Lutego 2019 roku  wynosi 38,03 miesięcznie.