Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Opiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEK ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016r. do 31.08. 2017r. na załączonym druku wniosku zgodnie z wzorem, który znajduje się poniżej  

Wniosek musi być złożony w  2 oryginałach, gdyż jeden zostaje w aktach i drugi jest oddawany świadczeniodawcy.

Wniosek (do pobrania tutaj)