Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Oferta szkoleniowa

Szkolenie  Pobierz

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WORD

Spcjalizacja: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

WORD

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WORD