Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Indywidualna interpretacja podatkowa Krajowej Informacji Skarbowej

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze informuje, iż otrzymała wydaną w dniu 18 maja 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych udziału w kursie szkoleniowym członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którego koszty są refundowane przez organ samorządu zawodowego.

Wydanie interpretacji umożliwia pielęgniarkom i położnym, które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze informację PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń złożenie korekty zeznań podatkowych i ubieganie się o zwrot nadpłaty z tytułu opodatkowania przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń. Składanie korekty zeznań podatkowych jest możliwe do 5 lat wstecz.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze nie będzie wystawiała informacji podatkowych PIT-8C za rok 2018 osobom, które otrzymały refundację z tytułu poniesionych kosztów na szkolenia.

Do pobrania:

Plik  Pobierz

Interpretacja indywidualna

PDF