Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Odpady medyczne powstające w domu pacjenta

POBIERZ DOKUMENT

Konferencja Zarządzanie w pielegniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

POBIERZ ULOTKĘ

Wojska Obrony Terytorialnej

POBIERZ

Korespondencja pismo PORPiP i odpowiedź z DPiP

POBIERZ

Informacja PIT

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek  i Położnych w Jeleniej Górze informuje, iż  oczekuje na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w przedmiocie m.in. uzyskania przychodu do opodatkowania przez pielęgniarki i położne, które otrzymały  refundację z tytułu poniesionych kosztów na szkolenia.

Wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnej  interpretacji  podatkowej umożliwi pielęgniarkom i położnym,  które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze informację PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń złożenie korekty zeznań podatkowych  i zwrot nadpłaty z tytułu opodatkowania przychodu wykazanego w  PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń. Po uzyskaniu  powyższej interpretacji możliwe będzie składanie  przez pielęgniarki i położne korekty zeznań podatkowych  do 5 lat wstecz.

Informacja o wydaniu  indywidualnej  interpretacji  podatkowej będzie umieszczona w odrębnym  komunikacie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Priortyetowe Dziedziny

Kongres Pielęgniarek Polskich 2018

Informacja 2018

Szanowni Państwo, 

według najnowszych danych w Polsce zaledwie 4 procent matek karmi swoje dzieci przez pierwsze 6 miesięcy ich życia wyłącznie piersią! Wynik ten plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Badania pokazują, że przyszłe mamy aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzę popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Położnych zdecydowały się objąć patronat nad badaniem opinii z udziałem 1 000 położnych i 5 000 pacjentek, dotyczącym laktacji  oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią. Gwarantujemy, że uzyskane w trakcie badania dane pozostaną anonimowe i poufne. Będą wykorzystane wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu naukowego. 

Nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych, które jest odpowiedzialne za pełną koordynację i prawidłowy przebieg badania, zgodnie z wyznaczonymi celami i założeniami naukowymi.      

Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału!  

Wszelkie szczegóły dotyczące badania znajdą Państwo na stronie edukacjapacjenta.pl.

LIST CZEŚĆ I

LIST CZEŚĆ II

LIST PDF

ANKIETA

Szanowni Państwo,

 

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Izby informacji o możliwości wypełniania ankiety.

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u

Po zakończeniu badania przekażemy  wyniki ankiety do Państwa wiadomości.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes NRPiP

(-)Zofia Małas

SKŁADKA

U w a g a !

SKŁADKA członkowska dla osób prowadzących indywidualną/grupową praktykę pielęgniarki, położnej

wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

ogłaszanego przez Prezesa GUS 

za ostatni kwartał  roku kalendarzowego na rok 2018  – 35,54 zł

Wpłaty tytułem składek należy kierować na KONTO  BANKOWE : 

BANK ZACHODNI WBK S.A. I / O JELENIA GÓRA  NR 05 1090 1926 0000 0005 1400 5081

lub poprzez wpłatę w kasie OIPiP Jelenia Góra ul. 1-go Maja 27, IIIp.

W tytule przelewu proszę podać: imię nazwisko, okres- za jaki płacona jest składka

Kursy 2018

Oferta Ośrodka Doskonalenia Kadr Curatum w Bolesławcu

POBIERZ

Praca - ogłoszenie