Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Organizatorzy kształcenia - kursy/specjalizacje na terenie OIPiP w Jeleniej Górze

  • ·        Idea Szkolenia -  (74) 637 90 02,  www.ideaszkolenia.pl

 

  • ·        Omnibus Kłodzko – (74) 867 52 04, www.omnibus.webd.pl

 

  • ·        Europejskie Centrum Kształcenia Bartosz Uchmanowicz – (71) 797 57 57, www.eckp.wroclaw.pl

 

  • ·        Ośrodek Konsultingowo-Szkoleniowy Kadr Medycznych  Jolanta Westwalewicz - (71) 794 97 07, www.kadrmed.com.pl

 

 

  • ·        Iterrete Sp. z o.o. – Meducare -71/727 16 15  www.meducare.pl