Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Życzenia z okazji 25 - lat Samorządu

Mysłakowice 05-10-2016 r.

 

 

     Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne

 

 

 

                                               Z okazji 25 rocznicy powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych  przekazuję serdeczne życzenia. O przyjęcie słów szacunku i uznania proszę Panią Przewodniczącą oraz wszystkie osoby skupione w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.

W ciągle zmieniającym się świecie z wdzięcznością dla Państwa pracy konstatujemy, że nikt i nic nie jest w stanie zastąpić wiedzy medycznej i pomocy udzielanej pacjentom przez personel pielęgniarski. Pomoc ta jest okazywana w najbardziej intymnych momentach ludzkiego życia: w radosnych chwilach narodzin, walki z chorobami i słabością organizmu, żmudnej rehabilitacji, ale także śmierci. Dlatego dotykającą samej istoty człowieczeństwa służbę pielęgniarską i położniczą słusznie uznaje się za jedną z najbardziej odpowiedzialnych profesji, a osoby podejmujące trud pracy pielęgniarskiej darzy się respektem.

Dziękuję zatem Państwu za niezastąpioną obecność przy chorych, którzy z Waszą posługą wiążą zawsze nadzieję na rychły powrót do zdrowia. Pani Przewodniczącej i byłym przewodniczącym Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze  dziękuję za 25-letnią współpracę Państwa środowiska zawodowego z placówkami medycznymi 

Niech Państwa służba ludzkiemu życiu i zdrowiu cieszy się zawsze zwłaszcza w Jeleniej Górze  uznaniem, szacunkiem i niegasnącą wdzięcznością.

 

 

 

Elżbieta Zakrzewska