Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Infolinia Systemu Monitorowania Kształcenia

INFOLINIA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

 (22) 492 50 19, (22) 203 27 66, (22) 597 09 76, (22) 597 09 75, (22) 597 09 80. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------