Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

SKŁADKA

U w a g a !

SKŁADKA członkowska dla osób prowadzących indywidualną/grupową praktykę pielęgniarki, położnej

wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

ogłaszanego przez Prezesa GUS 

za ostatni kwartał  roku kalendarzowego na rok 2019  – 38,03 zł

Wpłaty tytułem składek należy kierować na KONTO  BANKOWE : 

BANK ZACHODNI WBK S.A. I / O JELENIA GÓRA  NR 05 1090 1926 0000 0005 1400 5081

lub poprzez wpłatę w kasie OIPiP Jelenia Góra ul. 1-go Maja 27, IIIp.

W tytule przelewu proszę podać: imię nazwisko, okres- za jaki płacona jest składka