Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

V Koferencja naukowo szkoleniowa w Kamiennej Górze

Ostatnie miejsca - zapisy w biurze Izby ( 75/75 35 668)  do 15 marca 2018