Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Uwaga! Nabór na specjalizację w dziedzinach pielęgniarstwa epidemiologicznego i opieki paliatywnej

UWAGA! OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WOIPIP OGŁASZA NABÓR NA SPECJALIZACJE W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA:

1. EPIDEMIOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych.

Rozpoczęcie specjalizacji 16.12.2019r. godz. 10.00. w siedzibie Ośrodka. Al. Wł. Reymonta 8, 01-842 Warszawa.

2. OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek.

Rozpoczęcie specjalizacji 17.12.2019r. godz. 10.00. w siedzibie Ośrodka. Al. Wł. Reymonta 8.01-842. Warszawa.

W ramach każdej specjalizacji 25 miejsc jest finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia. Dla osób które nie dostaną się na miejsca nieodpłatne całkowity koszt specjalizacji wynosi 2 200 zł., przy czym członkowie WOIPiP mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Izby, w wysokości 1800 zł. jeżeli spełniają wymogi regulaminowe.

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne rejestrowanie się przez system SMK, oraz składanie wniosków o kwalifikację w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.