Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Szkolenie "Zakażenia szpitalne - wspólne cele w ich detekcji i ograniczaniu"

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zapraszają na spotkanie pt. "Zakażenia szpitalne - wspólne cele w ich detekcji i ograniczaniu"

Miejsce: Sala Wykładowa "dawnej" Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - ul. Matejki 6
Czas: 29-11-2018 o godzinie 9:45 - 14:30
Kosz szkolenia: bezpłatne