Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Pani Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, wystosowała list otwarty do członków NSZZ "Solidarność" oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia.


List został przesłany również do:

  • Mateusza Morawieckiego, Premiera RP
  • Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia
  • Andrzeja Jacyny, Prezesa NFZ
  • Krystyny Ptok, Przewodniczącej OZZPiP
  • Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych

W liście czytamy:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy. Przewodniczący Duda odmawia samorządowi pielęgniarek i położnych ustawowego prawa do prowadzenia rozmów oraz podpisywania porozumień ze stroną rządową w imieniu tego środowiska. Podkreślamy, że NRPiP od lat podejmuje szereg działań zmierzających do powstrzymania deprecjonowania zawodów pielęgniarek i położnych.(...)"

Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

Jest to jedyny program zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia dla pracowników wytwarzających wyroby sterylne w zakładach ochrony zdrowia!

Miejsce kursu: Lwówek Śląski
Planowany data kursu: październik 2018r
Czas trwania kursu: (zajęcia praktyczne+wykłady - 132 godziny)
Cena: 1000,00 PLN

Do pobrania: Szczegółowe informacje | Karta zgłoszenia

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 516 144 957 u Pani Olgi Sasin - Naczelnej Pielęgniarki

 

Oferta pracy dla pielęgniarki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku pielęgniarki szkolnej do gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem szkoły.

Kontakt:

mgr Beata Kozyra - Dyrektor Szkoły
tel. 757 523 376


Poniżej zamieszczamy skan oficjalnego pisma jakie nasza Izba otrzymała od Pani Dyrektor.
(Kliknięcie na obraz otwiera go w pełnym rozmiarze)

Pismo Dyrektora SP2 w sprawie zatrudnienia pielęgniarki  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

Rozmowy w sprawie poprawy warunków zatrudnienia

Informacja

PDF

Rozmowy w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Porozumienie w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Opinia prawna

PDF

Pismo NIPiP

PDF

Opinia w sprawie obowiązku informowania pacjenta

PDF

Indywidualna Praktyka Pielegniarek/Położnych

Informacje dotyczące wpisu  do

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zasady wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej: Indywidualna Praktyka Pielegniarek/Położnych