Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Studiuj Pielęgniarstwo - to się opłaca!


 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie. Dotychczasowe działania pozwoliły między innymi na zwiększenie efektywności zatrudnienia absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Nie pozostając biernym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Karkonoska działa dalej!

Miło nam poinformować, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000000 zł na realizację projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz obecnego poprzez następujące działania:

  1. Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwa lata otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł/msc.
  2. Realizację płatnych praktyk kursowych.
  3. Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby zdrowia.
  4. Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Działania te nie wykluczają możliwości otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej tj: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium naukowego. Wszystkie przedsięwzięcia związane są z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności studentów i absolwentów w zakresie zmieniających się tendencji i nowości w Pielęgniarstwie.

Dlaczego warto?

Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Pielęgniarstwo to zawód, który z każdym dniem można odkrywać na nowo. Stabilizacja finansowa, prestiż społeczny, chęć pogłębiania wiedzy i spełniania własnych ambicji to tylko niektóre powody, dla których warto rozpocząć studia właśnie w tym kierunku.

Wyspecjalizowana kadra oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej gwarantują naukę poprzez doświadczenie i możliwość rozwoju zawodowego. Współczesna wizja studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy oraz zmieniające się trendy epidemiologiczne oraz demograficzne. Działania w ramach projektu w pełni korelują z powstającym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz z bogatą ofertą dydaktyczną Uczelni.

Zasady naboru na kierunek Pielęgniarstwo w KPSW znajdziecie pod linkiem:

http://www.kpswjg.pl/pl/news/studiuj-pielegniarstwo-to-sie-oplaca

List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Pani Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, wystosowała list otwarty do członków NSZZ "Solidarność" oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia.


List został przesłany również do:

  • Mateusza Morawieckiego, Premiera RP
  • Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia
  • Andrzeja Jacyny, Prezesa NFZ
  • Krystyny Ptok, Przewodniczącej OZZPiP
  • Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych

W liście czytamy:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy. Przewodniczący Duda odmawia samorządowi pielęgniarek i położnych ustawowego prawa do prowadzenia rozmów oraz podpisywania porozumień ze stroną rządową w imieniu tego środowiska. Podkreślamy, że NRPiP od lat podejmuje szereg działań zmierzających do powstrzymania deprecjonowania zawodów pielęgniarek i położnych.(...)"

Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

Jest to jedyny program zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia dla pracowników wytwarzających wyroby sterylne w zakładach ochrony zdrowia!

Miejsce kursu: Lwówek Śląski
Planowany data kursu: październik 2018r
Czas trwania kursu: (zajęcia praktyczne+wykłady - 132 godziny)
Cena: 1000,00 PLN

Do pobrania: Szczegółowe informacje | Karta zgłoszenia

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 516 144 957 u Pani Olgi Sasin - Naczelnej Pielęgniarki

 

Oferta pracy dla pielęgniarki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku pielęgniarki szkolnej do gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem szkoły.

Kontakt:

mgr Beata Kozyra - Dyrektor Szkoły
tel. 757 523 376


Poniżej zamieszczamy skan oficjalnego pisma jakie nasza Izba otrzymała od Pani Dyrektor.
(Kliknięcie na obraz otwiera go w pełnym rozmiarze)

Pismo Dyrektora SP2 w sprawie zatrudnienia pielęgniarki  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

Rozmowy w sprawie poprawy warunków zatrudnienia

Informacja

PDF

Rozmowy w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Porozumienie w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Opinia prawna

PDF

Pismo NIPiP

PDF

Opinia w sprawie obowiązku informowania pacjenta

PDF