Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Konferencja Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 września 2019 r., Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych planuje konferencję pt. "Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej", do udziału, w której serdecznie zapraszam. (...).

Z wyrazami szacunku,
Prezes NRPiP
Zofia Małas


Do pobrania:

Studiuj Pielęgniarstwo - to się opłaca!


 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie. Dotychczasowe działania pozwoliły między innymi na zwiększenie efektywności zatrudnienia absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Nie pozostając biernym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Karkonoska działa dalej!

Miło nam poinformować, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000000 zł na realizację projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz obecnego poprzez następujące działania:

  1. Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwa lata otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł/msc.
  2. Realizację płatnych praktyk kursowych.
  3. Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby zdrowia.
  4. Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Działania te nie wykluczają możliwości otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej tj: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium naukowego. Wszystkie przedsięwzięcia związane są z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności studentów i absolwentów w zakresie zmieniających się tendencji i nowości w Pielęgniarstwie.

Dlaczego warto?

Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Pielęgniarstwo to zawód, który z każdym dniem można odkrywać na nowo. Stabilizacja finansowa, prestiż społeczny, chęć pogłębiania wiedzy i spełniania własnych ambicji to tylko niektóre powody, dla których warto rozpocząć studia właśnie w tym kierunku.

Wyspecjalizowana kadra oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej gwarantują naukę poprzez doświadczenie i możliwość rozwoju zawodowego. Współczesna wizja studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy oraz zmieniające się trendy epidemiologiczne oraz demograficzne. Działania w ramach projektu w pełni korelują z powstającym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz z bogatą ofertą dydaktyczną Uczelni.

Zasady naboru na kierunek Pielęgniarstwo w KPSW znajdziecie pod linkiem:

http://www.kpswjg.pl/pl/news/studiuj-pielegniarstwo-to-sie-oplaca

Oferta pracy dla pielęgniarki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku pielęgniarki szkolnej do gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem szkoły.

Kontakt:

mgr Beata Kozyra - Dyrektor Szkoły
tel. 757 523 376


Poniżej zamieszczamy skan oficjalnego pisma jakie nasza Izba otrzymała od Pani Dyrektor.
(Kliknięcie na obraz otwiera go w pełnym rozmiarze)

Pismo Dyrektora SP2 w sprawie zatrudnienia pielęgniarki  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze

Rozmowy w sprawie poprawy warunków zatrudnienia

Informacja

PDF

Rozmowy w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Porozumienie w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Opinia prawna

PDF

Pismo NIPiP

PDF

Opinia w sprawie obowiązku informowania pacjenta

PDF

Indywidualna Praktyka Pielegniarek/Położnych

Informacje dotyczące wpisu  do

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zasady wpisu do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, ze zm.) wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące prowadzenia praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych po wpisaniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wykonywanie zawodu przez pielęgniarki i położne w formie praktyki zawodowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej: Indywidualna Praktyka Pielegniarek/Położnych