Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

List otwarty do członków NSZZ "Solidarność"

W dniu 13 sierpnia 2018 roku Pani Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, wystosowała list otwarty do członków NSZZ "Solidarność" oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia.


List został przesłany również do:

  • Mateusza Morawieckiego, Premiera RP
  • Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia
  • Andrzeja Jacyny, Prezesa NFZ
  • Krystyny Ptok, Przewodniczącej OZZPiP
  • Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych

W liście czytamy:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy. Przewodniczący Duda odmawia samorządowi pielęgniarek i położnych ustawowego prawa do prowadzenia rozmów oraz podpisywania porozumień ze stroną rządową w imieniu tego środowiska. Podkreślamy, że NRPiP od lat podejmuje szereg działań zmierzających do powstrzymania deprecjonowania zawodów pielęgniarek i położnych.(...)"

Odnośniki: