Konferencja Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 września 2019 r., Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych planuje konferencję pt. "Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej", do udziału, w której serdecznie zapraszam. (...).

Z wyrazami szacunku,
Prezes NRPiP
Zofia Małas


Do pobrania: