Kategoria: Koronawirus

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 października 2020 r.

Szanowna Państwo,
Poniżej przekazuję podjęte działania przez Zespół Zarządzania Kryzowego NIPIP:

  1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego (w załączeniu wraz z opinią);
  2. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z 8 lipca 2018 r. (w załączeniu);
  3. Pismo do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca (w załączeniu);
  4. Pismo do Ministra Zdrowia w przedmiocie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu (w załączeniu);
  5. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań na rzecz zwiększenia dotacji dla samorządu pielęgniarek i położnych na rok 2021 (w załączeniu);
  6. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego (w załączeniu);
  7. Monitoring aktów prawnych (w załączeniu).

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9 października 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 lipca 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Strona działa na silniku WordPress & Twórca templatki: Anders Norén