Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Ośrodek Informacyjno Edukacyjny

Dokumenty w formacie .pdf
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

Dokumenty w formacie .doc

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzających wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru pielęgniarek
Wypełnia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, drukowanymi literami, w języku polskim.

Wniosek o  przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru położnych 

Wypełnia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, drukowanymi literami,
w języku polskim.

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej- plik pdf,

plik w formacie doc (wersja edytowalna).

WNIOSEK uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

LINKI

Nazwa odnośnika:  Adresy narodowych punktów uznawania kwalifikacji
Treść odnośnika:    http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/index.htm
 
Nazwa pliku:          Lista właściwych organów w UE
                               (Plik PDF w załączeniu )