Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Aktualizacja!

Poniżej udostępniamy do pobrania dwa ważne dokumenty:

  • Uchwała nr 1616/VIIP/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019. Dotyczy ona poprawek do tabeli stanowiącej załącznik do wspomnianej uchwały. Pismo [Pobierz pdf]
  • Załącznik do uchwały (wniosek) [pobierz pdf]