Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy zatrudni...

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
zatrudni od dnia 01.08.2019 r.:

• Doktora nauk medycznych z minimum 2-u letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pielęgniarki;
• Doktora nauk o zdrowiu z minimum 2-u letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pielęgniarki;

Dodatkowe wymagania:

• Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu;
• Otwartość, kreatywność, komunikatywność.

Mile widziane:
• Doświadczenie w pracy na Uczelni w pionach odpowiedzialnych za kształcenie;
• Umiejętność interpretacji aktów prawnych;
• Znajomość Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.