Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia

na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.