Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia - Projekt


na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.