Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia - Projekt


na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.