Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia - Projekt


na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: www.nfz.gov.pl, link – projekty Zarządzeń, został zamieszczony projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.