Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia

na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce: Legislacja jest zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: www.nfz.gov.pl, link – projekty Zarządzeń, został zamieszczony projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.