Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Słojewska-Poznańska - Przewodnicząca

Barbara Kozomaricz - Wiceprzewodnicząca

Grażyna Flasińska - Wiceprzewodnicząca

Grażyna Bomba    - Sekretarz

Elżbieta Gajowniczek - Skarbnik

Olga Sasin

Barbara Kołodziej

Wiesława Marciszyn

Izabela Pawlak

Małgorzata Cieplicka 

Beata Maślanka

Ewa Grabowska

Ewa Suplicka

Larysa Miazga

Anna Kamecka

Dokument Pobierz
Uchwała nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. PDF