Od dnia 01-08-2020 wszelkie materiały będą publikowane na nowej stronie www (obecnie przeglądana). Stara strona WWW dostępna jest już tylko jako archiwum pod adresem www.archiwum.oipip.jgora.pl